LOOP 2024 - LOGISTICS OPPORTUNITY

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer v spolupráci s Logistickou akadémiou prináša
konferenciu: od Logistikov pre Logistikov!
Podujatie, kde logisti zdieľajú svoje riešenia a skúsenosti!
Ako udržať krok vo svete logistiky, ktorá sa neustále vyvíja, keď trendy sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.
AKO PREKÁŽKY OTOČIŤ NA PRÍLEŽITOSTI
Prípadové štúdie, projekty z praxe, aktuálne témy a zmeny, rady a tipy od profesionálnych logistikov!
V logistike čelíme novým výzvam, nachádzame nové riešenia, chopme sa preto šance navzájom sa inšpirovať a povzbudiť!
Konferencia určená pre výrobné, dopravné a obchodné firmy, pre podnikateľov, manažérov a logistikov a všetky osoby zapojené do logistického reťazca.

SPÍKRI

Jaroslav Bazala

prezident Logistickej akadémie
 

Peter Bílik

Smart Industry Solution Designer
ANASOFT

Pavol Šárközi

COO
NORTHFINDER a.s.

Marian Šarišský

Operations and Logistics Manager
Dedoles

Denisa Tkáčová

Production Supervisor
TOMRA Sorting

Monika Cigáneková

konateľka a lektorka v oblasti Logistiky
PROVEO

Karol Svatý

Operations Manager
FORTACO Group

Andrej Čatajský

Managing director
Simplicity consulting

Martin Straka

riaditeľ
Technická univerzita v Košiciach

Peter Kačmáry

Ústav logistiky a dopravy, fakulta BERG
Technická univerzita v Košiciach

Peter Kolarovszki

Senior consultant AIDC | Project manager
GS1 Slovakia

Ján Franek

Director of Logistics
Správca Zálohového Systému

Tomáš Prstek

konateľ
SALSO s.r.o.

Martin Baláž

Head of Portfolio Operations v strednej Európe, PROLOGIS

Program konferencie

Čas
Názov prezentácie
10.00 - 10.30
Registrácia účastníkov s občerstvením
10.30 - 10.45
Otvorenie konferencie moderátorom - začiatok 1. dňa konferencie
I. BLOK:
10.45 - 11.15
Aktuálne trendy v logistike
Ing. Peter Bílik, ANASOFT APR spol. s.r.o.
11.15 - 11.45
Kríza ako príležitosť: Transformácia logistiky a strategická adaptácia
Mgr. Pavol Šárközi, NORTHFINDER a.s.
Ako vhodným prístupom pretransformovať krízu na príležitosti, ktoré pomáhajú spoločnostiam v inováciách, rozvoji a raste?
nasadenie krízového riadenia - novo nasadené procesy a riešenia - nová stratégia v oblasti logistiky
Zvýšenie efektivity skladovania, rýchlosť pri naskladňovaní a expedícii tovaru, zníženie prevádzkových nákladov a chybovosti, zastabilizovanie tímu pracovníkov a komplexné zlepšenie výkonnosti logistiky a zabezpečenie spokojnosti e-commerce a B2B zákazníkov spoločnosti.
11.45 - 12.15
Digitálne dvojča v slovenskej a českej praxi
Michal Ukropec, TWINZO
Aké sú príklady použitia, čo čakať, čo nečakať? Kde sú peniaze. Interaktívna prednáška so živými ukážkami.
12.15 - 13.30
Obed
II. BLOK:
13.30 - 14.00
Rýchlo, Lacno a Kvalitne - Aké nástroje v logistike implementovať?
Mgr. Marian Šarišský, Dedoles
Ako s nimi pracujeme? Aké majú výhody? Aké výsledky nám priniesli? Kedy sa do nich oplatí investovať?
Rýchlosť: Reorganizácia rozloženia tovaru, zvýšenie dostupnosti tovaru, prioritizácia úloh a eliminácia zbytočných úkonov
Efektívnosť: Flexibilná pick-zóna, rozloženie tovaru a trasovanie pohybu pracovníkov
Kapacita: Defragmentačné algoritmy pre optimalizáciu využitia skladového priestoru
Kvalita: Samoopravné algoritmy, cyklické inventúry a hľadanie príčin nekvality.
14.00 - 14.30
Investícia - úspora - motivácia, alebo 3 v 1
Ing. Monika Cigáneková, PROVEO
14.30 - 15.00
Angažovaný pracovník - zdravý podnik
Ing. Karol Svatý, FORTACO Group
15.00 - 15.30
Prestávka
III. BLOK:
15.30 - 16.00
Riadenie toku vo VUCA svete
Ing. Andrej Čatajský, Simplicity consulting
Ako sa hovorí, zmena je jediná konštanta v našom svete (okrem pár iných). Zmeny v dnešnom komplexnom a previazanom svete sú ešte viac nepredvídateľnejšie ako predtým. A to aj s príchodom AI alebo iných sofistikovaných systémoch. Zmeny nám spôsobujú problémy v riadení dodávateľských reťazcov, zásob a celkovo firiem. Napriek tomu sa stále snažíme riadiť dodávateľské reťazce, prípadne zásoby čisto len na základe nepresných predpovedí.
Zbierame čoraz viac dát, snažíme sa všetko merať a kontrolovať (hlavne cez náklady), a to nám skôr spôsobuje nejednoznačnosť a nesprávne predpoklady na základe, ktorých sa rozhodujeme.
Aby firmy tieto zmeny ustáli, ich primárnym cieľom by malo byť zlepšovanie toku (zásob, peňazí, práce, atď..).
16.00 - 16.30
Názov prednášky doplníme čoskoro
Mgr. Denisa Tkáčová, MLog., TOMRA Sorting
16.30 - 17.00
Možnosti 2D kódov v Retailovej logistike
Peter Kolarovszki, GS1 Slovakia
Globálna stratégia prechodu z EAN na 2D kódy poskytuje odpovede na otázky obchodníkov a výrobcov.
Viem:
Automatizovane sledovať a zaznamenávať šaržu a riešiť efektívne sťahovanie výrobkov z obehu?
Zamedziť predaju tovaru po spotrebe?
Zefektívniť skladové hospodárstvo - príjem, expedíciu?
Sledovať krajinu pôvodu?
Zlepšiť interakciu so zákazníkom - poskytnúť viac údajov o výrobku pre spotrebiteľa v digitálnej podobe?
Áno, prepojením 2D kódov a GS1 štandardov sa to dá.
17.00
Ukončenie 1. dňa konferencie LOOP 2024
17.15
Večera, Večerný program
Čas
Názov prezentácie
9.00 - 9.30
Registrácia účastníkov s občerstvením
9.30 - 9.45
Otvorenie konferencie moderátorom - začiatok druhého dňa konferencie
IV. BLOK:
09.45 - 10.15
Prepojenie univerzitných tém s praxou
prof. Ing. Martin Straka, Ph.D., doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD., Technická univerzita, Košice
10.15 - 10.45
Reverzná logistika je motorom cirkulárnej ekonomiky
Ing. Ján Franek, Správca zálohového systému
10.45 - 11.15
Prestávka
11.15 - 11.45
Názov prednášky doplníme čoskoro
Martin Baláž, PROLOGIS
11.45 - 12.15
Logistika na križovatke
Tomáš Prstek, SALSO
Aktuálne výzvy, ktoré stoja pred logistikou a logistikmi. Ako sa človek (logistik) vyrovná s nástupom umelej inteligenciu a zrýchľujúcim sa okolitým svetom?
Kľúčové slová: človek, logistika, globalizácia a deglobalizácia, umelá inteligencia a ľudská hlúposť
12.15
Ukončenie konferencie LOOP 2024
12.30
Obed

Kúpiť vstupenku

VSTUPENKA - PREZENČNÁ ÚČASŤ

500 EUR/osoba

FIRST MINUTE 10 % ZĽAVA DO 31.8.2024

450 EUR/osoba

Cena je bez DPH.

Pre 3 a viac účastníkov z jednej firmy Vám pripravíme individuálnu cenovú ponuku. Kontakt: marianna.huckova@dashofer.sk

Organizátori:

Partner

Miesto konania

Archív konferencie 2023

20. apríla 2023
10.00 - 10.30 Registrácia účastníkov s občerstvením
10.00 - 10.30 Otvorenie konferencie moderátorom - začiatok 1. dňa konferencie
10.45 - 11.15 Logistik - nové povolanie
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog., Logistická akademie
11.15 - 11.45 Stratégia firmy zameraná na flexibilitu a jej realizácia cez implementáciu SCM a zákazkovú logistiku
Ing. Jaroslav Mervart, Ph.D., Chemosvit
11.45 - 12.15 Logistické obchodné podmienky, tzv. LTT (logistics trade terms)
Jozef Holop, Heineken Slovensko, a.s.
12.15 - 13.30 Obed
13.30 - 14.00 Riadenie zásob a rýchla reakcia na zmeny v dopyte
Ing. Andrej Čatajský, Simplicity consulting
14.00 - 14.30 Čo čakať a nečakať od digitálneho dvojčaťa
Ing. Petr Jalůvka, ALog., DYNAMIC FUTURE
14.30 - 15.00 Inteligentné riadenie skladu digitálnymi dvojčatami
Ing. Peter Bílik, Anasoft
15.00 - 15.30 Prestávka
15.30 - 16.00 Chipová kríza, príčiny a výhľady do budúcnosti
Ing. Marián Kandrik, MLog., KIA Slovakia
16.00 - 16.30 Eliminácia strát a maximalizovanie efektivity v logistických operáciách a procesoch
Juraj Čadecký, DP WORLD Logistics
16.30 - 17.00 Logistický audit - nutná podmienka dobrej automatizácie v internej logistike
Ing. Jan Šáli, SALinvest
17.00 Ukončenie 1. dňa konferencie LOOP 2023
17.15 Večera, Večerný program
21. apríla 2023
9.00 - 9.30 Registrácia účastníkov s občerstvením
9.30 - 9.45 Otvorenie konferencie moderátorom - začiatok druhého dňa konferencie
09.45 - 10.15 Ako sa pripraviť na aktuálne trendy a akým smerom sa bude uberať logistika do roku 2030?
Filip Ježo, MBA, MLog. - manažér výrobnej logistiky, Vaillant Group
10.15 - 10.45 Na spoločnej ceste k udržateľnej logistike a dodávateľskému reťazcu
Ing. Peter Škyrta, PhD., KPMG Slovakia
10.45 - 11.15 Prestávka
11.15 - 11.45 Podniková kultúra ako kľúčový faktor dobrej logistiky - 2 strany jednej mince
Ing. Monika Cigáneková, PROVEO
11.45 - 12.15 Cena života
Mgr. Martin Čech Ph.D., ALog., LOVEGISTICS
12.15 Ukončenie konferencie LOOP 2023
12.30 Obed

Aby vám neušlo žiadne podujatie

Chcem odoberať newsletter